Het is helaas niet mogelijk om vinyl te retourneren omdat het voor jou op maat gesneden wordt (zie artikel 10 van onze algemene voorwaarden of bekijk onze pagina over herroepingsrecht. Toebehoren die niet op maat worden gesneden kunnen wel geretourneerd worden. Hiervoor geldt:

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kun je gebruik maken van het modelformulier.

In het geval van producten die niet op maat gemaakt zijn, geldt conform onze algemene voorwaarden ook:
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.